nazar bad ky liy dua, nazar bad sy bchny ki dua,

nazar-bad-ki-dua